Federatie

Onze club is aangesloten bij de Yoshimi Jiu-Jitsu Rengoukai UBU. De benaming kan vertaald worden als “Vriendschappelijke Jiu-Jitsu Federatie” en UBU staat voor Union Belge – Belgische Unie.

Onze federatie organiseert jaarlijks 1 internationale- en 5 stijltechnische trainingen. De stijltechnische trainingen zijn er om het gezamenlijke federaal programma te perfectioneren en de kandidaat Dan-graden de kans te geven zich voor te bereiden. Deze stages staan open voor alle graden van onze federatie en verplicht voor eerste Kyu en Dan-graden die van graad willen verhogen.

Via de federatie is er verschillende keren per jaar ook mogelijkheid om deel te nemen aan buitenlandse stages. Elk jaar worden er ook een aantal competities georganiseerd waar we met de club aan kunnen deelnemen.

Meer info op de site van de federatie: http://yoshimibelgium.com

Sinds 1 januari 2010 is onze federatie aangesloten bij de Vlaamse Ju Jitsu Federatie vzw, de enige door Sport Vlaanderen erkende Ju-Jitsu Federatie.

De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw telt ruim 122 clubs en 3.500 leden en is een overkoepelend orgaan van en voor Vlaamse ju-jitsuclubs. Ze verenigt recreatieve en competitieve clubs en houdt ook rekening met de verschillende stijlen ju-jitsu van de clubs. Elke club kan zo haar eigenheid en zelfstandigheid bewaren, waarbij kwaliteit centraal staat. De V.J.J.F. vzw wenst samen met haar clubs het ju-jitsu uit te bouwen tot een grote en bekende sport in Vlaanderen.